Warunki użytkowania

Poniżej przedstawiono Warunki użytkowania dla outkast-shop.com. Należy pamiętać, że Polityka prywatności Outkast Roller ma zastosowanie do korzystania z witryny i jej usług i można ją znaleźć tutaj.

Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Mają one zastosowanie do wszystkich osób korzystających z witryny, usług lub oprogramowania na mocy Umowy. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania.

Odwiedzając witrynę, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki użytkowania i jest nimi związany:

  1. Zawartość tej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte w oparciu o informacje dostępne na tej stronie lub w wysyłanych przez nas promocyjnych wiadomościach e-mail.
  2. Nie prowadzimy gier hazardowych online i nie przetwarzamy żadnych transakcji pieniężnych online dotyczących zakładów lub zakładów.
  3. Korzystając z witryny, użytkownik zgadza się nie wykorzystywać żadnej jej części do jakichkolwiek nielegalnych lub niezgodnych z prawem działań. Użytkownik zgadza się korzystać z witryny zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, koszty i zobowiązania, które mogą wyniknąć z naruszenia naszych warunków użytkowania.
  4. Użytkownik zgadza się nie przesyłać żadnego szkodliwego oprogramowania, które może uszkodzić lub zakłócić normalne działanie witryny.
  5. Nie wolno przesyłać treści obraźliwych, nieodpowiednich, nieprzyzwoitych, obscenicznych lub budzących zastrzeżenia, w tym treści irytujących, niewygodnych lub stanowiących spam. Możemy usunąć takie treści bez wcześniejszego powiadomienia lub wyjaśnienia.

W naszych treściach mogą znajdować się łącza do zewnętrznych witryn lub zasobów. Korzystając z naszej witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wprowadzające w błąd lub zniesławiające treści na tych zewnętrznych stronach lub zasobach. Nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za Politykę prywatności, reklamy, treści, produkty, materiały lub usługi tych zewnętrznych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub przestępstwa spowodowane lub rzekomo spowodowane przez te zewnętrzne witryny lub zasoby.

Witryna, jak również wszyscy nasi reklamodawcy, przestrzegają ścisłego kodeksu postępowania, który obejmuje następujące elementy:

Zawsze będziemy brać pod uwagę powyższe cele i działać w sposób uczciwy i zgodny z tymi celami.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie treści dostępne na naszej stronie są poprawne, wolne od błędów i dokładne przez cały czas. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji dostarczanych przez strony internetowe i zasoby stron trzecich.

Prosimy o korzystanie z wszelkich materiałów, zasobów i linków na naszej stronie internetowej na własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub zobowiązania bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez te materiały lub łącza.

Użytkownicy witryny są odpowiedzialni za poznanie i zrozumienie zasad dotyczących gier hazardowych online w swoim kraju zamieszkania, w tym minimalnych wymagań wiekowych. To powiedziawszy, użytkownik musi upewnić się, że przestrzega przepisów dotyczących hazardu obowiązujących w jego kraju i spełnia minimalne wymagania.

AKCEPTACJA NASZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na nasze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z warunków, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny i jej usług. Od czasu do czasu możemy aktualizować warunki umowy, a o wszelkich zmianach będziemy informować użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze zaktualizowanymi warunkami przed ponownym skorzystaniem z naszej witryny i regularne sprawdzanie wszelkich zmian. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania z usług na naszej stronie w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, według własnego uznania.

KORZYSTANIE Z WITRYNY I USŁUG

Aby korzystać z naszej witryny i usług, odwiedzający muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć ustawowy wiek użytkowania w kraju zamieszkania. Witryna i jej zawartość nie są przeznaczone dla osób poniżej ustawowego wieku. Nasza witryna zawiera informacje na temat gier kasynowych i branży hazardowej. Korzystanie z niej jest bezpłatne i służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie prowadzimy żadnych kasyn online ani witryn pokerowych, a zatem nie akceptujemy transakcji pieniężnych dotyczących zakładów lub zakładów.

DZIAŁANIA ZABRONIONE

Odwiedzając witrynę, użytkownik zgadza się nie angażować w żadne zabronione działania.

ZAWARTOŚĆ STRON TRZECICH

Nasza witryna może zawierać hiperłącza do witryn, usług lub produktów stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich. Nie promujemy również żadnych produktów ani usług stron trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z wszelkich usług stron trzecich, do których prowadzą hiperłącza z naszej witryny. Użytkownik korzysta z hiperłączy stron trzecich na własne ryzyko.

USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI

Ta strona służy wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym, dostarczając informacji o grach kasynowych i branży hazardowej. Możemy zawierać hiperłącza lub reklamować treści stron trzecich związane z usługami hazardowymi i grami online. Nasze usługi są przeznaczone dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i znajdują się w jurysdykcji, w której hazard online jest legalny. Korzystając z naszych usług, użytkownik potwierdza, że spełnia te wymagania. Nie udzielamy porad dotyczących legalności hazardu i to użytkownik musi zrozumieć przepisy obowiązujące w jego regionie. Chociaż dostarczamy informacji na temat gier i hazardu, nie zachęcamy nikogo do udziału w tych działaniach, ponieważ jest to osobisty wybór.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania Umowy, jak również dostępu do witryny i usług w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika i bez żadnej rekompensaty finansowej.

Nasza witryna oferuje szereg usług pomagających w osiąganiu celów, a my dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia wszystkim naszym użytkownikom. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zaprzestania świadczenia tych usług, jeśli uznamy to za konieczne. Może to być spowodowane stwierdzeniem naruszenia Umowy lub innymi uzasadnionymi powodami. Traktujemy te decyzje poważnie i zawsze staramy się informować o nich naszych użytkowników w sposób jak najbardziej jasny i przejrzysty. Cenimy sobie zaufanie użytkowników i będziemy ciężko pracować, aby je utrzymać.

ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Nie będziemy odstępować od warunków Umowy.